Welcome to "Say Hello!"

نابغه

 

24 خصوصه مشترک نوابغ.

 

1. آرمان. نوابغ اشتیاق زیادی به کار سخت و طولانی دارند. آنها حاضر به دادن تمام چیزهایی که دارند در پروژه میباشند. آرمان های خود را با تمرکز بر موفقیت آینده تان توسعه دهید و به پیشرفت ادامه دهید.

2. شجاعت. انجام کارهایی که دیگران آنرا غیر ممکن میدانند، شجاعت می خواهد. نگرانی خود را در مورد اینکه مردم درمورد متفاوت بودن شما چه فکری میکنند ، متوقف کنید.

3. سرسپردگی به اهداف. نوابغ می دانند چه می خواهند و به دنبال آن میروند. کنترل بهتری بر زندگی و برنامه خود بدست آورید. کاری خاص برای انجام دادن در هر روز داشته باشید.

4. دانش. نوابغ به طور مداوم اطلاعات جمع می کنند. هرگز در شب بدون یادگرفتن حداقل یک چیز جدید روزانه به خواب نروید. بخوانید. و از افرادی که می دانند بپرسید.

5. صداقت. نوابغ رک ، صریح و صادق هستند. مسئولیت کارهایی که اشتباه کرده اید را بیپذیرید. حاضر به پذیرش، "من اشتباه کردم ، و یادگیری از اشتباهات خود باشید.

6. خوش بینی. نوابغ هرگز به موفقیت خود شک نمی کنند. عمدا ذهن خود را بر روی اینکه اتفاق خوبی در راه است متمرکز کنید.

7. توانایی قضاوت. تلاش کنید برای فهمیدن حقیقت مسائل، قبل از قضاوت کردن. همه چیز را در ذهنی باز بدون هیچ تعصبی ارزیابی کنید و مایل به تغییر فکر خود باشید.

8. شور و شوق. نوابغ در مورد آنچه انجام می دهند هیجان زده میشوند، این دیگران را تشویق به همکاری با آنها میکند. واقعا باور کنید که همه چیز به خوبی تغییر میکند. به عقب برنگردید.

9. تمایل به تغییر. بر ترس خود از شکست غلبه کنید. شما هیچ ترسی از تغییر نخواهید داشت وقتی که متوجه شوید می توانید از اشتباهاتتان درس بگیرید.

10. انرژی حرکتی. یک گوشه در انتظار اینکه چیز خوبی برایتان اتفاق بیافتد، نشینید . مصمم برای انجام آن اتفاق باشید.

11. مشارکت. نوابغ جویندگان فرصت هستند. مایل به انجام کارهایی هستند که دیگران حاضر به انجامشان نیستند. هرگز از امتحان ناشناخته ها نترسید.

12. اقناع. نوابغ می دانند که چگونه در مردم برای کمک به آنها برای پیشرفت ایجاد انگیزه کنند. متقاعد کردن دیگران برایتان ساده میشود، اگر به آنچه که انجام میدهید اعتقاد داشته باشید.

13. خیر خواهی.برداشت من اینست که نوابغ قادرند به آسانی دوست بیآبند و به دوستانشان آسان بگیرند. یک "حامی '، باشید نه اینکه دیگران را پایین بکشید. این نگرش به شما برای برد بسیاری از دوستان ارزشمند کمک میکند.

14. توانایی برقراری ارتباط. نوابغ قادرند به طور موثری هدف هایشان را در میان دیگران بدست بیاورند. از هر فرصتی برای بیان ایده های خود به دیگران استفاده کنید.

15. صبر. با دیگران بیشتر اوقات صبور باشید، اما همیشه با خودتان سختگیر باشید. انتظارتان از خودتان به مراتب بیشتر از دیگران باشد.

16. ادراک. نوابغ رادار ذهنی شان تمام وقت کار میکند. بیشتر از خودتان به نیازها و خواسته های دیگران فکر کنید.

17. کمال. نوابغ به حد متوسط قانع نمیشوند، به ویژه در مورد خودشان. هرگز به آسانی از خود راضی نشوید. همیشه در حال تلاش برای بهتر شدن باشید.

18. حس شوخ طبعی. آمادگی برای خنده با هزینه کردن خود را داشته باشید. زمانی که شوخی در مورد شما است ناراحت نشوید .

19. تطبیق پذیری. هرچقدر کارهای بیشتری برای انجام یاد می گیرید ، اعتماد به نفس بیشتری خواهید یافت . برای انجام تلاش های جدید خجالت نکشید.

20. سازگاری. انعطاف پذیری به شما امکان انطباق آسان با تغییرات شرایط را میدهد.. در برابر انجام کارها به همان شیوه قدیمی مقاومت کنید. برای بررسی انتخاب های جدید آماده باشید.

21. کنجکاوی .یک جستجوگری، ذهن کنجکاو به شما کمک خواهد کرد تا به دنبال اطلاعات جدید باشید. از اعتراف به اینکه نمی دانید، نترسید. همیشه در مورد چیزهایی که متوجه نمیشوید سوال بپرسید.

22. فردگرایی. کارها را به شیوه ای که فکر می کنید باید انجام شوند، انجام دهید، بدون هیچگونه ترسی از مخالفت دیگران.

23. ایده آلیسم. پاهای خود را بر روی زمین - اما سر خود را در ابرها نگهدارید . برای دستیابی به چیزهای بزرگ، تلاش کنید، نه فقط برای خودتان ، بلکه برای بهتر شدن بشریت.

24. تخیل. نوابغ می دانند که چگونه در اجتماعات جدید فکر کنند ، همه چیز را از دیدگاه های مختلف، بهتر از هر کس دیگری ببینند. محیط ذهنی خود را برای گسترش این نوع تخیل نظم ببخشید. به خودتان در هر روز برای رویاپردازی ، برای خیال بافی، برای شناور شدن در زندگی رویایی درونی به شیوه کودکیتان، فرصت دهید.

 

 

refugees 1